Pozitia Geografica

     Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se învecinează la nord-vest cu judeţul Timiş, la nord-est cu judeţul Hunedoara, la est cu judeţul Gorj, la sud-est cu judeţul Mehedinţi, în partea de vest cu Republica Serbia şi Muntenegru, pe o lungime de 70 km, iar în partea de sud-vest cu fluviul Dunărea, pe o lungime de 64 km.

     Judeţul Caraş-Severin este situat între următoarele puncte extreme:

  • în nord – vârful Rusca (45°40’10″ lat. nordică şi 22°26’15″ long. estică);
  • în sud – dealul Capriva (44°35’20″ lat. nordică şi long. estică);
  • punctul cel mai vestic se găseşte la nord-vest de localitatea lam (45°1’10 lat. nordică şi 21°21’40″ long. estică);
  • punctul cel mai estic este Vf. Scărişoara (45°25’00″ lat. nordică şi 22043’30″ long. estică).

     Localităţile extreme sunt:

  • în nord – Ruschiţa (45°38’30″ lat. nordică şi 22°25’00″ long. estică);
  • în sud – Cozla (44°37’30″ lat. nordică şi 22001’00″ long. estică);
  • în vest – Socol (44°51’30″).

     Coordonatele geografice al comunei Băuțar sunt : latitudine 45°31′0″N și longitutine 22°34′0″ E .

     Comuna Băuțar din punct de vedere administrativ cuprinde cursul superior a Văii Bistrei și versanții sudici ai Munților Poiana Ruscăi și cei nordici ai Munților Țarcu și este așezată la extremitatea nord estică a județului Caraș – Severin (Fig. nr.2 Așezare geografică comuna Băuțar), pe șoseaua DN 68 la 32 + 050 km de orașul Caransebeș – localitatea Băuțar, respectiv 40 + 000 km de Caransebeș – localitatea Bucova.

poza6

Fig. nr.2 Așezare geografică comuna Băuțar

     Comuna Băuțar este situată la poalele Munților Retezat și Poiana Ruscăi, Poiana Mărului și Munții Țarcului, având în spate scutul falnic al Retezatului, la contactul a două subunități morfologice distincte: Depresiunea Hațegului și Culoarul Bistra – Timiș (Fig. nr.3 Băuțarul văzut de pe deal). Acolo unde Bistra, apă furtunoasă și zgomotoasă își schimbă cursul obișnuit, având izvorul pe pantele nordice ale Vârfului Pietrii (2.192 m) din Munții Țarcului și după ce curge pe direcția aproximativă sud – nord, răzbește în coridor, pe care-l străbate până la vărsarea sa în râul Timiș. Pe amândouă maluri ale acestui râu se află satul Bucova, iar mai la vale satul Băuțar. Până în anul 1950 Bucova făcea parte din județul Hunedoara, plasa Sarmisegetusa, mai apoi din raionul Caransebeș, regiunea Banat, iar din anul 1968 din județul Caraș-Severin.

     Teritoriul administrativ al comunei este mărginit la est de comuna Sarmisegetusa, capitala Daciei Romane, satul Zăicani, locul de baștină a renumiților oameni politici transilvăneni – Huniazii. La limita administrativă se găsește Poarta de Fier a Transilvaniei – granița de odinioară și de astăzi dintre Ardeal și Banat și apă Zăicanilor. Centrul comunei este la 240 m altitudine față de nivelul mării.

poza7
Fig. nr.3 Băuțarul văzut de pe deal

       Localitatea Băuțar este situată pe DN 68, care este și strada principală, din care se ramifică alte străzi laterale, lungimea acestora fiind de 4.500 m .

     Străzile laterale sunt asfaltate în lungime de 15 km, cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale. Ceilalți 30 km de străzi laterale sunt ulițe pietruite, modernizarea acestora fiind un obiectiv de realizat în limita fondurilor și a programelor de dezvoltare.

     Majoritatea caselor sunt noi sau construite după anul 1950, specifice Banatului de munte, cu poartă de intrare, cu subpoartă pentru acces (şopru mare) şi curte interioară. Casele sunt predominant din cărămidă arsă, cu planşeu din lemn sau beton armat, şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă ondulată (Fig. nr.4 Case Str. Principală (DN 68) Băuțar).

poza8
Fig.nr.4 Case Str. Principală (DN 68) Băuțar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>