Cadrul Natural

Relief

     Comuna Bauțar este situată în zona Carpaților Occidentali. În urma unor prăbușiri tectonice, Carpații Occidentali au fost despărțiți prin culoare largi, dobândind aspect insular – Munții Banatului, Munții Poiana Ruscăi, Munții Apuseni. Acești munți au o foarte mare diversitate petrografică, fapt reflectat în marea varietate a peisajului. Culmile nu prea înalte, Vârful Cununii 2.006 m, Vârful Morgana 1.960 m, Vârful Scărișoara 1.880,2 m, Vârful Sturu 1822,4 m, Vârful Văratec 1.148 m, Vârful Cracului 1.334 m, Poiana Gropanului 1.393,8 m, uneori abrupte și în general netede au permis stabilirea populației în aceste locuri din vremuri îndepărtate (Fig. nr.5 Dealuri și munți din comuna Bauțar).

     Localitățile comunei Băuțar, respectiv satul reședință de comună Băuțar și satul Bucova sunt așezate de o parte și de alta în lunca râului Bistra, iar satele Cornișoru și Preveciori sunt așezate de-a lungul pârâurilor Micota și Corna, în zona piemontală de la poalele munților, într-un cadru natural valoros, păstrat și gospodărit cu grijă, între Porțile de Fier ale Transilvaniei și Vama Marga. Comuna dispune de toate formele de relief, de la munți, dealuri, ape, câmpii până la lunci și ochiuri de apă.
Relieful este constituit în general din granite, urmate de șisturi cristaline, insular găsindu-se grohotișuri și calcar.

     Solurile au o grosime morfologică în general redusă, cu mult schelet, grohotiș și bolovani de suprafață, frecvente iviri de stânci, cu textură ușoară și un conținut de substanțe minerale utile, fiind drenate și aerate. Existența acestor soluri puțin fertile a influențat și ocupația locuitorilor, astfel cultura cerealelor a fost și este o îndeletnicire complementară.

poza9

poza10
Fig.nr.5. Dealuri și munți din comuna Bauțar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>