Clima

     Clima judeţului este continental-moderată cu nuanţe sub-mediteraneene, subtipul climatic bănăţean caracterizându-se prin circulaţia maselor de aer atlantic şi prin invazia maselor de aer mediteranean, ceea ce conferă caracter moderat regimului termic, cu frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii relativ ridicate.

     Temperatura medie a iernii are valori ceva mai ridicate decât în zone din ţară situate la aceeaşi altitudine. În lunile de vară, temperaturile medii sunt în continuă creştere, dar mai moderate de la o lună la alta, comparativ cu lunile de primăvară.

     Analizând temperatura medie pe anotimpuri se constată că iernile sunt relativ aspre în regiunile muntoase (la Cuntu – 3,4 grade C, Semenic – 4,8 grade C, iar pe Ţarcu – 8,3 grade C), în timp ce la Caransebeş şi Oraviţa se înregistrează valori pozitive.

     Anotimpul de vară este în general moderat, comparativ cu cel de iarnă în regiunea muntoasă, temperatura crescând treptat în depresiuni: Oraviţa (20,1 grade C), Bozovici (18,8 grade C), Caransebeş (20,1 grade C). Clima în Defileul Dunării este sub mediteraneană, caracterizată printr-o temperatură medie anuală mai ridicată decât în restul tării: 10-11 grade C, iar la Orşova 11,8 grade C cea mai ridicată valoare din ţară. Temperatura medie a lunii ianuarie variază între 0 şi -1 grad C, iar cea a lunii iunie între 21-23 grade C.

     Valoarea maximă a temperaturii înregistrată în judeţ a fost de 44,9 grade C în anul 1946, iar cea minimă a fost de – 32,2 grade C înregistrată în anul 1929.

     Clima în comuna Băuțar este unul din factorii fizico-geografici care influențează permanent ecosistemul și viața economică.

     Regimul termic – clima este temperat continentală, cu influențe mediteraneene și blândă, curenți de aer moderați care asigură o bună ventilație naturală pe direcția culuarului râului Bistra, temperatura medie anuală fiind de 8 grade, data medie a apariției zilelor de îngheț – prima decadă a lunii octombrie, iar ultima zi de îngheț – începutul lunii mai.

     Regimul vânturilor și condițiile fizico-geografice locale imprimă dinamicii atmosferice din zonă anumite particularități ce determină apariția unor vânturi cu caracter local cum sunt : Vântul Mare – vânt uscat și puternic care bate aproape tot timpul anului dinspre sud-est, Hațeganul – bate dinspre Hațeg, Vântul de la Munte – dinspre versanții Țarcului. De asemenea, în timpul verii se constată prezența brizelor de munte și vale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>