Solul si Resursele Naturale

     Relieful, roca de solificare, clima, apele şi vegetaţia, prin particularităţile lor de alcătuire regională şi aspect de manifestare locală au condiţionat apariţia anumitor tipuri de soluri. Pe teritoriul comunei Bauțar predomină următoarele tipuri de soluri: brune, argiloiluvial luvice şi brune acide (preluvosoluri, luvosoluri şi districambosoluri, conform noii taxonomii din 2003).

     Clasa argiluvisolurilor – sunt soluri relativ vechi, adesea cu evoluţie poligenetică, dezvoltate în condiţii de drenaj natural în general bun sau moderat, apa freatică fiind situată, de regulă, la peste 5 m adâncime. Sunt soluri cu profil diferenţiat, cu acumulare de humus brut nesaturat, cu însuşiri fizice, fizico-chimice și biochimice bune şi cu potenţial de fertilitate moderat. Sunt folosite, atât în agricultură ca teren arabil, cât şi în silvicultură, pomicultură sau pentru păşuni şi fâneţe.

     Dintre acestea, cel mai bine sunt reprezentate solurile brune argiloiluviale, formate sub păduri de Quercus, Fagus. Materialul parental predominant este format din depozite loessoide, depozite nisipoase şi argile, aceste soluri fiind cultivate predominant cu cereale, legume, pomi fructiferi, pajişti şi păduri în unele zone. Solurile brune argiloiluviale necesită fertilizare, amendamente cu calcar, uneori combaterea excesului de umiditate şi local, prevenirea eroziunii.

     Din punct de vedere geologic, se întâlnesc formaţiuni geologice alcătuite din depozite sedimentare atribuite sarmaţianului (conglomerate, pietrişuri, marne, argile), panonianului (pietrişuri, nisipuri) şi cuaternarului (pietrişuri, nisipuri) şi mai puţin şisturi cristaline).

Resurse naturale

     Profilul economic al comunei Băuțar, datorită aşezării geografice este o combinaţie armonioasă între sectorul agricol şi zootehnic individual cu mica industrie şi silvicultură.

     Potenţialul natural al solului a permis în ultima perioadă o evoluţie a principalelor funcţiuni economice importante cum sunt: agricultura, creşterea în regim individual a animalelor, silvicultura şi mica industrie nepoluantă de prelucrare a lemnului în produse semifinite şi dezvoltată în sistem ecologic.

     Una dintre resursele naturale importante ale comunei Bauțar este constituită de terenul agricol, care reprezintă cca. 35,66% din întregul teritoriu administrativ al comunei.

      Suprafaţa totală intravilan a comunei Bauțar este de 500,00 ha, iar extravilanul 18.464,00 ha (tabelul nr.1 și graficul nr.1).

Tabel nr.1

poza12

Grafic nr.1 Suprafata totală a comunei BAUȚAR

poza11

     Suprafaţa totală a comunei, împarţită pe categorii de folosinţă este redată în tabelul nr.2 şi graficul nr. 2.

Tabel nr. 2

poza13

Grafic nr.2 Suprafața după categorii de folosință

poza14

     Suprafețele mari de teren arabil și păsuni determină potențialul agricol însemnat de dezvoltare al comunei, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>